Praat met een haargroei specialist: 036-7440482

Algemene voorwaarden

 

Voorbehoud:

Alle informatie op deze site is naar ons beste weten en geweten accuraat. We zijn niet verantwoordelijk voor enig misbruik of verkeerde interpretatie van de hierin gevonden informatie. We behouden onszelf het recht voor elk onderdeel van onze site op elk moment te wijzigen. Het beleid, procedures, waarborgen en garanties kunnen op elk moment aan verandering onderhevig zijn.

We zijn niet verplicht waarborgen van fabrikanten na te komen. Alle producten die via onze website worden aangekocht zijn alleen onderhevig aan de garanties en waarborgen in ons teruggavebeleid.

Alle inhoud die in deze website vervat zit, met inbegrip van alle tekst, grafieken, foto's, diagrammen, geluiden, data, afbeeldingen, audio- en videoclips beschikbaar op deze website ("Inhoud") is het eigendom van Lifes2Good of haar inhoudleveranciers en internationale wetten op het auteursrecht. De samenstelling, inzameling, selectie, ordening, opstelling en coördinatie van alle inhoud die op deze website beschikbaar is, is het exclusieve eigendom van Lifes2Good en internationale wetten op het auteursrecht. Alle inhoud die op deze website beschikbaar is, mag alleen door u voor uw persoonlijk winkelen en gegevensinzamelingsbron gebruikt worden. U mag geselecteerde delen van de inhoud kopiëren op voorwaarde dat dergelijke kopieën alleen voor uw persoonlijk gebruik gemaakt worden en alleen als u berichtgevingen qua eigendomsrecht die in dergelijke inhoud vervat zitten, handhaaft. Enig ander gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de reproductie, wijziging, distributie, transmissie, nieuwe publicatie, weergave of prestatie van de inhoud voor enige andere doeleinden is ten strengste verboden.

Disclaimer van Waarborg

DEZE WEBSITE BEVAT GEEN INFORMATIE OVER ALLE ZIEKTEN EN DEZE WEBSITE BEVAT OOK NIET ALLE MEDISCHE INFORMATIE DIE RELEVANT KAN ZIJN. ALLE INHOUD DIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSCHAFT IS ENKEL ALGEMENE GEZONDHEIDSINFORMATIE EN IS ENKEL BEDOELD OM COMMUNICATIE TUSSEN U EN UW DIENSTVERLENER IN DE GEZONDHEIDSZORG TE BEVORDEREN. HET IS NIET BEDOELD VOOR DIAGNOSE EN KAN GEEN DIAGNOSE LEVEREN VOOR ENIG BIJZONDER INDIVIDU EN MAG NIET GEBRUIKT WORDEN ALS EEN SUBSTITUUT OM PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, DIAGNOSE, BEHANDELING OF VERZORGING IN TE WINNEN. ALLE SPECIFIEKE MEDISCHE VRAGEN DIE U HEBT OVER UW MEDISCHE TOESTAND, BEHANDELING, VERZORGING OF DIAGNOSE MOETEN AAN UW EIGEN PROFESSIONELE DIENSTVERLENER IN DE GEZONDHEIDSZORG VOORGELEGD WORDEN.